Týmto udeľujem súhlas spoločnosti STAPO, s.r.o., so sídlom Družstevná 2782 066 01 Humenné, Slovenská republika so spracovaním vyššie uvedených údajov pre účely prieskumu trhu a marketingu. Svoj súhlas môžem kedykoľvek v budúcnosti odvolať a ako dotknutá osoba som si vedomý/vedomá svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a bol/bola som s týmito právami oboznámený/á.