Všetko hovorí pre originál – v každej bráne Hörmann Berry sa skrýva viac ako 50 rokov know-how vo výrobe garážových brán. Vďaka veľkému výberu motívov vždy nájdete bránu zodpovedajúcu aj Vašim želaniam. Motív, povrch, farba… máte k dispozícii všetky možnosti.

Dobré dôvody pre výklopné garážové brány Hormann

Flexibilné ochranné kryty a lišty

Príkladom vysokého bezpečnostného vybavenia výklopných brán Berry sú flexibilné ochranné kryty nad pákovými ramenami a flexibilné plastové lišty medzi krídlom brány a rámom. Tieto prvky znižujú nebezpečenstvo zranenia, či stlačenia alebo zovretia predmetov.

Pružinový bezpečnostný systém

Viacnásobný pružinový systém spoľahlivo zaisťuje bránu proti pádu. Ak by aj po rokoch praskla pružina na pákovom ramene, držia bránu bezpečne ďalšie pružiny. Minimálna vzdialenosť medzi závitmi pružiny chráni pred privretím aj malé detské prsty.

Praktické používanie brány

Po úplnom otvorení sa brána stlmí na doraze a bezpečne zastaví v priehlbine koľajnice. Komfortné zatváranie zabezpečuje špeciálne pákové rameno, ktoré pritláča bránu pri zatváraní k zárubni. Na doraze sa brána sama pritiahne aby nevznikla žiadna medzera.

Ochrana proti vlámaniu

Jedinečné blokovanie otočnými západkami fixuje rohy krídla výklopnej brány pevne k rámu. Vypáčenie brány je tak prakticky nemožné. S voliteľnou doplnkovou sadou môžete bránu dodatočne zablokovať ešte aj smerom nahor.

Certifikované ovládanie

Obojsmerný rádiový systém BiSecur je technika orientovaná na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových brán, vjazdových brán, svetla a pod. Novovyvinutý systém kódovania BiSecur je rovnako bezpečný ako Online Banking.

Exkluzívne ručné vysielače

Nové, exkluzívne ručné vysielače BiSecur Vás okúzlia vysoko lesklým povrchom so vzhľadom klavírneho laku ale aj elegantným tvarom a príjemne sa držia v ruke. Ručné vysielače Hörmann BiSecur boli medzinárodne ocenené pre ich exkluzívny vzhľad.