Elegantné automatické sekcionálne brány sa otvárajú kolmo nahor. Tak získate viac miesta v garáži a pred garážou – a máte celý prejazd voľný. Sekcionálne brány sú vhodné vždy – bez ohľadu na to, či je otvor Vašej garáže pravouhlý alebo skosený, či má segmentový alebo kruhový oblúk. Preto sa ideálne hodia pre dodatočnú modernizáciu.

Dobré dôvody pre garážové sekcionálne brány Hormann

Harmonický celkový dojem

Rovnomerné odstupy prelisov, neviditeľné lamelové prechody, rovnaký vzhľad zárubne a krídla brány, prekladové vyrovnávacie clony v jednej rovine a prepracovaná povrchová úprava Decograin zaručujú vysokú estetickú úroveň a harmonicky pôsobiaci celok

Prvky dlhodobej ochrany

Plastová päta zárubne, vysoká 4 cm obklopuje spodnú časť zárubne a vytvára tak účinnú ochranu proti korózi. Je odolná voči krehnutiu a zamokreniu a spolu s podlahovým tesnením päty zárubne vytvára aj opticky a funkčne vydarené zakončenie brány.

Účinná tepelná izolácia

Ak je garáž integrovaná priamo v dome, je vhodné použiť termoizolačný plastový profil ThermoFrame, ktorý sa stará o termické oddelenie zárubne a muriva a zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti brány až o 15%. Môže sa použiť pre všetky sekcionálne brány značky Hörmann.

Praktický dizajn

Kladieme dôraz aj na praktické každodenné používanie. Napríklad pre integrované garážové dvere odporúčame znížený prah z ušľachtilej ocele vysoký iba 5-10 mm. Uľahčí sa tak prejazd s technikou alebo bicyklom a znižuje riziko zakopnutia.

Certifikované ovládanie brány

Obojsmerný rádiový systém BiSecur je technika orientovaná na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových brán, vjazdových brán, svetla a pod. Novovyvinutý systém kódovania BiSecur je rovnako bezpečný ako Online Banking. Navyše, ovládač zaujme aj dizajnom.

Ochrana voči vlámaniu

Po zatvorení brány automaticky zapadne poistka proti vypáčeniu do dorazu vodiacej koľajnice a ihneď sa pevne zablokuje čo zabráni nadvihnutiu. Toto patentované blokovanie brány funguje mechanicky a je preto účinné aj bez napájania elektrickým prúdom.

sekcionalna-garazova-brana3