NAKLADACIE MOSTÍKY

Musia zvládnuť každodennú rušnú prevádzku, ich konštrukcia je preto veľkoryso dimenzovaná pokiaľ ide o kvalitu materiálov aj zaťažiteľnosť. Mimoriadne stabilné ploché kotvy, vetracie otvory v okrajovom uholníku a skrutkovateľné nastaviteľné uholníky zaručujú spoľahlivé ukotvenie v stavebnom objekte

MECHANICKÉ MOSTÍKY

Jednoduchá manuálna obsluha pri približne rovnakých výškach nakladacej plochy – vhodné pri jednotnom vozovom parku. Toto hospodárne riešenie zodpovedá väčšine nárokov

HYDRAULICKÉ MOSTÍKY

Presné premostenie, komfortná obsluha, vhodné na premostenie veľkých výškových rozdielov úrovne rampy a ložnej plochy nákladného automobilu – so sklopným alebo vysúvacím klinom

DOBO SYSTÉM

Najskôr pristavenie, potom otvorenie dverí. Ideálne riešenie pre hygienickú prepravu, pre uzatvorené chladiace reťazce, zníženie nákladov na energie, zabránenie krádežiam, colné účely..

TESNIACE LÍMCE

Chránia nakladaný tovar pred poveternostnými vplyvmi, šetria energiu, zabraňujú prievanu. Sú vhodné na všetky veľkosti nákladných áut a preto je ich použitie univerzálne. Kvalitné čelné a bočné plachty, montované na pozinkovaný zatlačiteľný rám, vytvárajú stabilnú a flexibilnú konštrukciu odolnú proti pretrhnutiu.

PLACHTOVÉ LÍMCE

Sú bezproblémové, cenovo výhodné a univerzálne použiteľné pre rôzne veľkosti nákladných áut. Dodávame ich ako rampový model alebo na vozovku v mnohých variantoch – prispôsobia sa väčšine situácií

NAFUKOVACIE LÍMCE

Maximálne zabraňuje vnikaniu chladu do vykurovaných hál, príp. tepla do chladiarní. Obklopí vozidlo bez obmedzenia oblasti pohybu dverí a po naložení sa vankúše špeciálnym systémom rýchlo stiahnu späť.

VANKÚŠOVÉ LÍMCE

Riešenie pre špeciálne oblasti použitia, pre automobily alebo prívesy s porovnateľnými rozmermi, s rovnakou konštrukciou a bez hornej klapky, pričom sa utesňuje aj šev medzi nákladným autom a otvorenými dverami

PREDSADENÉ KOMORY

Kompletná predsadená komora pozostáva z podesty s nakladacím mostíkom, obloženia stien a stropu a zo samotného nakladacieho otvoru s tesniacim límcom a umiestňuje sa z vonkajšej strany haly.

VÝBORNÁ IZOLÁCIA

Predovšetkým pre nakladanie tovaru citlivého na teploty, brána sa vedie až k podlahe haly, čo mimoriadne dobre izoluje aj mimo doby nakladania

VIAC PRIESTORU V HALE

Priestorovo úsporné riešenie – predsadené komory sa umiestňujú zvonku, priestor haly je preto možné využiť až k vonkajším stenám

BEZ PRESTAVBY HALY

Táto kompletná nakladacia stanica vznikne bez prestavby interiéru haly – dodávame ako samostatné alebo radové zariadenie